Caută în baza de date online

Niciodată nu a fost mai simplu de găsit

Studii de caz
Exemplu de studiu
Puncte de vedere legislative
Exercitarea unei funcții publice în cadrul unui consiliu local, concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul aceluiași consiliu local este de natură să genereze o situație de incompatibilitate?

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente art. 88 lit. c) din Legea nr. 161/2003, opinăm că exercitarea unei funcții publice concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul consiliului local este de natură să genereaze o situație de incompatibilitate, consilierul local având obligația de a renunța la funcția care atrage starea de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data numirii în această funcție.

Deținerea simultană a funcției (neremunerată) de Președinte/Vicepreședinte al unei asociații, înființată în baza OG nr. 26/2000, și a celei de deputat în Parlamentul României este de natură să genereze o situație de incompatibilitate?

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente, având în vedere că noul Cod civil interzice analogia precum și faptul că incompatibilitățile sunt de strictă interpretare iar organizațiile neguvernamentale nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele prevăzute de legiuitor la art. 81 sau art. 82 din Legea nr. 161/2003, opinăm că deținerea simultană a funcției (neremunerată) de Președinte/Vicepreședinte al unei asociații, înființată în baza OG nr. 26/2000, și a celei de deputat în Parlamentul României nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3.277.000 €, oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene în cadrul
Programului Dezvoltare locală, www.eeagrants.org .
Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității administrației publice locale din România prin creșterea responsabilității, transparenței și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilități și conflict de interese.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro .