Centrul de informare pentru administrația publică locală „Etică, transparență și integritate”

Caută în baza de date online

Promotorul proiectului – Asociația Comunelor din România

Partenerul 1 – Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale

Partenerul 2 – Asociaţia Municipiilor din România

Ultimele studii
Cod etic al Secretariatul General al Guvernului
Cod etic Ministerul Muncii
Puncte de vedere legislative
Dacă deținerea simultană a calității de parlamentar și a calității de prorector al unei universități de stat, este de natură să genereze o situație de incompatibilitate.

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente, opinăm că deținerea simultană a calității de parlamentar și a calității de prorector al unei universotăți de stat, nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate, având în vedere prevederile legale aplicabile. În acest sens, având în vedere atât voința legiuitorului, cât și reținerile instanței supreme, opinăm în sensul în care funcțiile prevăzute de art. 207 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 sunt funcții de conducere didactică, atât timp cât ele nu cumulează prerogative de putere publică, cum ar fi atribuţii privind emiterea unor acte administrative, gestionare de resurse umane în cadrul universității (numiri şi eliberări din funcţii, aplicarea unor sancţiuni etc.), sau atribuţii în ceea ce priveşte angajarea răspunderii, administrarea patrimoniului, etc., funcția de prorector circumscriindu-se acestei ipoteze. Cu toate acestea, considerăm oportună sublinierea faptului că, având în vedere textele legale aplicabile, precum și prerogativele pe care le exercită, dar și atribuțiile specifice funcției, privind emiterea unor acte administrative, de gestionare a resurselor umane, sau în ceea ce privește angajarea răspunderii, ar fi incidentă starea de incompatibilitate în situația dată, dacă deputatul sau senatorul ar deține, în mod simultan cu calitatea de parlamentar, și funcția de rector al unei universități de stat.

Exercitarea unei funcții publice în cadrul unui consiliu local, concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul aceluiași consiliu local este de natură să genereze o situație de incompatibilitate?

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente art. 88 lit. c) din Legea nr. 161/2003, opinăm că exercitarea unei funcții publice concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul consiliului local este de natură să genereaze o situație de incompatibilitate, consilierul local având obligația de a renunța la funcția care atrage starea de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data numirii în această funcție.

Deținerea simultană a funcției (neremunerată) de Președinte/Vicepreședinte al unei asociații, înființată în baza OG nr. 26/2000, și a celei de deputat în Parlamentul României este de natură să genereze o situație de incompatibilitate?

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale incidente, având în vedere că noul Cod civil interzice analogia precum și faptul că incompatibilitățile sunt de strictă interpretare iar organizațiile neguvernamentale nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele prevăzute de legiuitor la art. 81 sau art. 82 din Legea nr. 161/2003, opinăm că deținerea simultană a funcției (neremunerată) de Președinte/Vicepreședinte al unei asociații, înființată în baza OG nr. 26/2000, și a celei de deputat în Parlamentul României nu este de natură să genereze o situație de incompatibilitate.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 3.277.000 €, oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene în cadrul
Programului Dezvoltare locală, www.eeagrants.org .
Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității administrației publice locale din România prin creșterea responsabilității, transparenței și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la incompatibilități și conflict de interese.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor.
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro .