Conflict de interese și incompatibilități

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, Secțiunea a 4-a – Reguli de evitare a conflictului de interese);

Articole relevante