Conflict de interese și incompatibilități

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare (Cap. III, Secțiunea a 4-a – Reguli de evitare a conflictului de interese);

Articole relevante