Conflict de interese și incompatibilități

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare (Cap. III, Secțiunea a 3-a – Reguli de evitare a conflictului de interese);

Articole relevante