Analiza situației existente la nivelul comunelor și municipiilor în ceea ce privește cunoașterea și punerea în aplicare a reglementărilor legale, precum și identificarea nevoilor de instruire și asistență ale acestora privind transparența procesului decizional, etica organizațională, incompatibilitățile și conflictul de interese

Articole relevante