Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică Ordonanța Guvernului nr. 119 din 1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată

Articole relevante