Conflict de interese și incompatibilități

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;

Articole relevante