Procedură privind prevenirea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități