Etică și transparență

HomeFAQPuncte de vedere legislațieEtică și transparență
Exercitarea unei funcții publice în cadrul unui consiliu local, concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul aceluiași consiliu local este de natură să genereze o situație de incompatibilitate?

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale incidente art. 88 lit. c) din Legea nr. 161/2003, opinăm că exercitarea unei funcții publice concomitent cu calitatea de consilier local în cadrul consiliului local este de natură să genereaze o situație de incompatibilitate, consilierul local având obligația de a renunța la funcția care atrage starea de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data numirii în această funcție.